Ochrana životního prostředí

Až jednoho dne zjistíte, že Vaše nářadí Black & Decker potřebuje vyměnit nebo jestli ho už nebudete více používat, nevyhazujte ho do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ho prosím na místě k tomu určeném.

Separovaný sběr použitých výrobků a obalů umožňuje zpětnou recyklaci a tim tak maximální využití starých materiálů. Tímto se pomáhá při ochraně proti znečištění životního prostředí a snižuje se poptávka po stále nových surovinách.

Místní zákony mohou nařizovat separovaný sběr elektrických zařízení z domácnosti v místních sběrnách komunálního odpadu nebo na prodejním místě, kde si koupíte nový výrobek.

Black & Decker nabízí službu zpětného odběru a následného recyklování výrobků Black & Decker, akumulátorů a baterií, které Vám už dosloužily. Jestli chcete využít výhod této bezplatné služby, vraťte svůj výrobek jakékoliv pobočce autorizovaného servisu Black & Decker.

Jestli chcete najít nejbližší autorizovaný servis Black & Decker, klikněte sem.